ORiSNORiSN

Mistrzostwa

Idea: Bądź gotów

Cel: wymiana umiejętności i doświadczeń

Patronat Głównego Inspektoratu Pracy

Mistrzostwa organizowane przy współudziale