ORiSNOgólnopolskie Mistrzostwa Zakładowych Zespołów Ratownictwa 2011

O nas

Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych (ORSN) to niezależna organizacja istniejąca od 2004 roku, funkcjonująca w ramach „Save the Life” Foundation. ORSN stworzony został przez lekarzy specjalistów i ratowników medycznych, a także szerokie grono ekspertów z wielu pokrewnych dziedzin. W skład zespołu ORSN wchodzą między innymi specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego a także zwalczania aktów terroru i ochrony ludności.

 

Nasz Ośrodek to nade wszystko gremium naukowo-badawcze działające pro publico bono i stawiające sobie za cel poprawę bezpieczeństwa życia współobywateli. Naszemu zespołowi od początku powstania ORSN przyświeca jedna idea: uczynić środowisko naszego życia bardziej bezpiecznym. Bardziej bezpiecznym w miejscu pracy, bardziej bezpiecznym na ulicy, wreszcie bardziej bezpiecznym w domu każdego z nas; wobec naszych przyjaciół, bliskich i wreszcie nas samych.

Bowiem to właśnie każdy z nas, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia, znaleźć się może w sytuacji, gdy musi udzielić pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Dziś w naszym kraju podejmowanie działań ratunkowych przez osoby niezwiązane zawodowo z szeroko pojętą ochroną zdrowia należy do rzadkości.

Naszym głównym zadaniem jest kształtowanie świadomości społecznej oraz postaw obywatelskich, które pozwolą zmienić obecny stan rzeczy. Podejmowane działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa oraz promocji idei ratowania ludzkiego życia służą poprawie bezpieczeństwa nas wszystkich. Stale dokładamy wszelkich starań, by powyższe stało się faktem.

Życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Ten, zdałoby się, komunał nie nosi jednak znamion banału. Nawet gdyby tak było, powinien być to banał, o którym winniśmy pamiętać na co dzień, miast przypominać sobie o nim w sytuacjach skrajnych. Los naszych bliskich, naszych rodziców, naszych partnerów, naszych dzieci, może pewnego dnia znaleźć się tylko i wyłącznie w naszych rękach. Co wtenczas?

Jestem głęboko przekonany, iż podejmowane przez nas działania walnie przyczynią się do urzeczywistnienia zamierzeń naszego Ośrodka znajdując w Państwa osobie sojuszników tej szczytnej idei.

Dyrektor Ośrodka Ratownictwa i Stanów Nagłych
lek. Marcin Zawadzki

Marcin Zawadzki