ORiSNORiSN

Wyniki 2012

Sędzia główny dr. Julian Rybak wraz z całym zespołem sędziowskim Ośrodka Ratownictw i Stanów Nagłych oraz organizatorami składa gratulacje zwycięskim zespołom:

 

Karty ocen:

 

Patronat Głównego Inspektoratu Pracy

Sponsorzy