ORiSNORiSN

Wyniki 2011

Sędzia główny dr. Julian Rybak wraz z całym zespołem sędziowskim Ośrodka Ratownictw i Stanów Nagłych oraz organizatorami składa gratulacje zwycięskim zespołom:

Nagrodę specjalną za uzyskanie najlepszego czasu w trakcie nocnego biegu ratowniczego „Pustynia Błędowska” otrzymała drużyna Warbud S.A.

 

Karty ocen:

 

Patronat Głównego Inspektoratu Pracy

Sponsorzy