ORiSNORiSN

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia zespołu, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Kopia zgłoszenia zostanie automatycznie przesłana na adres email.

Prosimy uważnie podawać dane kontaktowe.

Dane Firmy:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Dane do faktury (jeżeli inne niż obok):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

NIP:

Drużyna:

Dowódca Zespołu:

Stanowisko:
Pracownik BHP
Pracownik biurowy
Pracownik produkcji

Płeć:
K
M

Wiek:
18-35
36-50
>50

Uczestnik II:

Stanowisko:
Pracownik BHP
Pracownik biurowy
Pracownik produkcji

Płeć:
K
M

Wiek:
18-35
36-50
>50

Uczestnik III:

Stanowisko:
Pracownik BHP
Pracownik biurowy
Pracownik produkcji

Płeć:
K
M

Wiek:
18-35
36-50
>50

Uczestnik IV:

Stanowisko:
Pracownik BHP
Pracownik biurowy
Pracownik produkcji

Płeć:
K
M

Wiek:
18-35
36-50
>50

Dane kontaktowe Dowódcy Zespołu:

Numer telefonu:

Email:

Wyposażenie:

Jakie wyposażenie lub środki ochrony osobistej posiada Zespół:
Buty sportowe
Okulary ochronne
Ubranie robocze o podwyższonej widoczności

Dodatkowe wyposażenie osobiste:

Dodatkowe wyposażenie osobiste, takie jak: środki łączności, latarki, mapy, kompasy, kamizelki taktyczne, musi zostać zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym zawodów, w przeciwnym wypadku nie będzie można z niego korzystać podczas Mistrzostw.

Dodatkowe pytania:

Czy Zespół w ubiegłych latach brał udział w zawodach o podobnym charakterze?
TAK
NIE

Jeśli TAK, to w jakich?

Czy członkowie Zespołu odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?
TAK
NIE

Jesli TAK, to ile godzin?
1-10
11-20
>20

Jeśli w skład Zespołu wchodzą osoby obcojęzyczne, prosimy wpisać, jakim językiem się posługują?

Oświadczenie

Jako dowódca Zespołu oświadczam, iż wszyscy członkowie Zespołu zapoznali się z Regulaminem Mistrzostw

Wpisz tekst z obrazka poniżej:


CAPTCHA Image
Trudno odczytać? Przeładuj obrazek!